Política de privacitat

Qui som

embarrat.cat i embarrat. org són dominis registrats i en propietat de Jesús Vilamajó Sicart, credor i director del festival Embarrat. Creació Contemporània.

Als webs embarrat.cat i embarrat.org hem adoptat totes les mesures necessàries per garantir la màxima seguretat i confidencialitat en el tractament de les seves dades de caràcter personal, us recomanem revisar la nostra política de privacitat per a més informació.

Dades fiscals:

JESÚS VILAMAJÓ SICART
Tàrrega – C.P. 25300 (Lleida)
NIF: 78072749P
direccio@embarrat.cat

Quines dades personals recollim i per què

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals que ens pugui facilitar, a través d’algun formulari de registre inserit en aquest web, s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de JESÚS VILAMAJÓ SICART – CULTURACCIÓ (DNI: 78072749P).

La finalitat d’aquest fitxer és la d’informar-lo de les activitats culturals organitzades per CULTURACCIÓ, així com, recull els registres d’usuaris fets al formulari de la convocatòria anual d’artistes. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot enviar un correu electrònic a: culturaccio@gmail.com

L’Embarrat es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra Política de Privacitat.

Formulari de contacte

La informació (dades i arxius) facilitats dels usuaris, que siguin procedents del formulari d’inscripció d’alguna de les convocatòries artístiques, només s’utilitzarà d’acord al que estableix les bases de la convocatòria i en el cas que els usuaris acabin formant part de la programació del festival. La informació que facilitin els usuaris que no formaran part de la programació del festival quedarà en propietat de l’Embarrat, però no serà difosa en cap cas.

Quant de temps retenim les dades

Les dades que es recullen a través del formulari de la convocatòria d’artistes es conserven durant cinc anys.

Les dades que es recullen a través del formulari de subscripció a la newsletter es conserven durant deu anys.

Cookies

L’Embarrat utilitza galetes (‘cookies’) en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació.

Una galeta és un fragment d’informació enviat des d’un servidor de pàgines web a un navegador que pot ésser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. Les ‘cookies’ s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

En aquest web s’utilitzen cookies de Google per als formularis d’inscripció i registre a les convocatòries. Els usuaris poden optar per no admetre el seguiment mitjançant cookies de publicitat accedint a: https://www.google.com/settings/ads

Informació de contacte

Per qualsevol qüestió relacionada mb la privadesa podeu contactar-nos a hola@embarrat.cat

Sobre la propietat intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges i marques que trobeu en aquest web són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets de comunicació pública i que estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industri

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Condicions d’accés

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. Per navegar per embarrat.cat, no necessita subministrar cap dada personal. Pot, per tant, fer una visita totalment anònima.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic ia les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web, als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota classe que pugessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.